köçmək

köçmək
f.
1. Yaşayış yerini dəyişmək, bir yerdən çıxıb başqa yerə gəlmək, daşınmaq. Təzə mənzilə köçmək. Şəhərdən kəndə köçmək. – Kazım dayı, Telligili köçdülər; Deyə, bir səs onu həmən ayıltdı. . M. Müş..
2. İqlim, yem və b. şəraitlə əlaqədar olaraq yerini dəyişmək, bir yerdən başqa yerə (uçub) getmək. Balıqlar çaydan gölə köçdü. Quşlar isti ölkələrə köçdü. – Cəfayi-xari görüb köçdü bağdan bülbül. F.. Yenə qatar-qatar hara köçürsüz? M. R..
3. məc. Ərə getmək, gəlin getmək. Şah qızı əmirə köçəndə özü ilə qarabaş paltarında beş cəllad aparmışdı. (Nağıl). <Vəzir:> <Xan> bu saatda Nisə xanımdan ötrü biixtiyardır və mənə buyurdu ki, bir həftəyədək onun köçmək tədarükünü gör! M. F. A..
4. məc. Ölmək, dünyadan getmək. Köçdü, heyf oldu, gözəl. Vaqif dəxi düşməz ələ: Bir siyah kirpik ucundan bağrımı dələ-dələ. . M. P. V.. Vədə yaxınlaşıb, köçmək çağıdır; Bir özgə diyara bu gündən belə. Q. Z.. Yarat, sən köçəndə ellər söyləsin: Dünyadan nə gözəl bir insan gedir. M. R..
◊ Dünyadan köçmək, o dünyaya köçmək – bax dünya.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • köçmə — «Köçmək»dən f. is. İranla xanlıq arasında etibar üçün Kiçikbəyimin Tehrana gəlin köçməsi vacib idi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KOCM — Infobox Broadcast call letters = KOCM city = Norman, Oklahoma station station slogan = station branding = analog = 46 (UHF) digital = other chs = affiliations = Daystar network = founded = airdate = 2003 location = Oklahoma City, Oklahoma… …   Wikipedia

  • cəla — ə. köçmə, uzaqlaşma, ayrı düşmə. Cəlayi vətən vətəndən ayrı düşmə, ayrılma ə. parlama, parıltı, cila …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • köç — is. 1. Bir yerdən başqa yerə köçən adam qrupu, qafilə. Köç mənzil eləyib, heyvanları düzə buraxmışdı. Ə. H.. Ordu çapıb getmiş axar su kimi; Köçdən ayrı düşən bir quzu kimi. M. R.. Köç yolu – köçərilərin, yaxud çöl heyvanlarının, sürülərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hicrət — is. <ər.> 1. Öz vətənini tərk edib başqa bir yerə getmə, köçmə; mühacirət. Hicrət etmək (qılmaq) – öz vətənini tərk edib başqa bir yerə getmək, köçmək. Fətəli xan yanına əzm etdi, ol hicrət qılıb; Neylədi ol mərd, gör, düşmən ikən hörmət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KDLD — KDLD/KDLE City of license KDLD: Santa Monica KDLE: Newport Beach Broadcast area KDLD: Los Angeles KDLE: Orange County Branding El Gato 103.1 …   Wikipedia

  • hicrət — ə. 1) 622 ci il iyulun 16 da Məhəmməd peyğəmbərin öz azsaylı tərəfdarları ilə Məkkədən Mədinəyə köçməsi; müsəlman qəməri təqviminin başlanğıcı; 2) köçmə, mühacirət etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • karvan — is. <fars.> 1. Bir birinin ardınca sıra ilə hərəkət edən yüklü heyvan (əsasən dəvə) dəstəsi (qatarı); qafilə. İt hürər, karvan keçər. (Ata. sözü). Mağıl keçən vaxtlar dəvə karvanları düzülürdü yola, ticarət malını yükləyirdik dəvələrə. . C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köçəköç — is. Elliklə köçmə, köçmə işi. Köçəköç başlandı. Köçəköç vaxtı idi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”